Display: visual, text

České muzeum výtvarných umění

www.cmvu.cz [current version]

Informace o Českém muzeu výtvarných umění v Praze, program výstav, sbírky, informace o historickém vývoji českého výtvarného umění. Součástí je seznam českých výtvarných umělců

Publisher: České muzeum výtvarných umění

Českobratrská církev evangelická

www.e-cirkev.cz [current version]

Informace o jedné z českých protestantských církví vycházejících z tradice reformace. Historie, struktura, základní dokumenty i průvodce množstvím aktivit

Publisher: Českobratrská církev evangelická

Česko mluví o vzdělávání

ceskomluvi.cz [current version]

Stránky kampaně, jejímž cílem je vytyčení jasné koncepce vzdělávací politiky. Součástí jsou články, videa, diskuse, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností.

Publisher: EDUin

Českomoravská konfederace odborových svazů

cmkos.cz [current version]

Informace o největší odborové centrále v ČR. Stránky obsahují zejména právní a ekonomické dokumenty

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská psychologická společnost

cmps.ecn.cz [current version]

Události, akce z oblasti psychologie a popis jednotlivých sekcí při Českomoravské psychologické společnosti.

Publisher: Českomoravská psychologická společnost

Českomoravská společnost chovatelů

www.cmsch.cz [current version]

Informace o organizaci plemenářství a souvislostech chovu hospodářských zvířat. Informace o společnosti, její organizaci a činnosti, součástí ústřední evidence chovů.

Publisher: Českomoravská společnost chovatelů

Česko-německá průmyslová a obchodní komora : AHK

tschechien.ahk.de [current version]

Informace o hospodářských vztazích s Německem, ekonomické statistiky, informace o pořádaných akcích, nabídka publikací a služeb. Součástí časopis Plus a Zpravodaj ČNOPK

Publisher: Česko-německá průmyslová a obchodní komora

Česko-německý fond budoucnosti

fondbudoucnosti.cz [current version]

Zaměřeno na podporu česko-německých vztahů a financování projektů z oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů

Publisher: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Česko-německý fond budoucnosti : kancelář pro oběti nacismu

cron.cz [current version]

Informace pro oběti nacistického bezpráví o vyřizování žádostí o finanční náhradu

Publisher: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Český helsinský výbor

www.helcom.cz [current version]

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Informace o jeho struktuře, poslání a činnosti. Součástí jsou i vydávané publikace včetně časopisu Lidská práva s archivem od roku 1999

Publisher: Český helsinský výbor

Český radioklub

crk.cz [current version]

Informace o radioamatérském dění a provozu v ČR, radioamatérské technice, diplomech, závodech a legislativě, součástí rady pro začínající radioamatéry, organizační informace pro členy ČRK a Bulletin Českého radioklubu.

Publisher: Český radioklub

Český svaz ochránců přírody

csop.cz [current version]

Informace o ochraně a obnově přírody, krajiny a životního prostředí, výchově a podpoře trvale udržitelného života

Publisher: Český svaz ochránců přírody

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 50