Display: visual, text

Brněnská diecéze Církve československé husitské

www.ccshbrno.cz [current version]

Stránky jedné ze šesti diecézí Církve československé husitské působících na našem území. Informace o historii církve, biskupech, bohoslužbách a dalších duchovních akcích. Součástí je informační bulletin Vinný kmen.

Publisher: Církev československá husitská. Brněnská diecéze

Českobratrská církev evangelická

www.e-cirkev.cz [current version]

Informace o jedné z českých protestantských církví vycházejících z tradice reformace. Historie, struktura, základní dokumenty i průvodce množstvím aktivit

Publisher: Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Praha 8 - Libeň

liben.evangnet.cz [current version]

Informace z protestantského prostředí, kázání a aktuality z Libeňského sboru ČCE

Publisher: Českobratrská církev evangelická. Sbor Praha 8 - Libeň

Církev československá husitská

ccsh.cz [current version]

Informace o novodobé české protestantské církvi vycházející z tradice reformace. Historie, zpravodajství, časopisy Český zápas a Cesta, obsáhlé fotogalerie

Publisher: Církev československá husitská

Jednota bratrská

jbcr.info [current version]

Oficiální stránky Jednoty bratrské. Informace o její organizaci, aktivitách, historii, součástí časopis Jbullletin.

Publisher: Jednota bratrská

Mozaika : Křesťanské společenství Hradec Králové

kshk.cz [current version]

Informace o aktivitách letničního křesťanského sboru. Nahrávky kázání, časopis Mozaika, ad.

Publisher: Církev Křesťanská společenství. Křesťanské společenství Hradec Králové

Pražská diecéze Církve československé husitské

www.ccshpraha.cz [current version]

Stránky vyšší správní jednotky církve, kterou tvoří soubor náboženských obcí. Informace o diecézi, její historii, bohoslužbách a aktivitách. Součástí je diecézní časopis Husita.

Publisher: Církev československá husitská. Diecéze pražská

Unitaria

www.unitaria.cz [current version]

Stránky české sekce unitářů, informace o její organizaci, skupinách, aktuálním dění a nabízených službách, součástí informační materiály.

Publisher: Náboženská společnost českých unitářů

1