Display: visual, text

20 let české pomoci

www.ceskapomoc.cz [current version]

Přehled českých neziskových organizací zapojených do mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci zemím z celého světa

Publisher: Člověk v tísni

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [current version]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje : ANNOJMK

www.annojmk.cz [current version]

Web sdružující nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji. V jeho rámci je poskytováno i právní, daňové, grantové a učetní poradenství.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje : ANNOLK

www.annolk.cz [current version]

Stránky asociace, jejímž cílem je mimo jiné výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

www.asociacenno.cz [current version]

Informace o asociaci sdružující nestátní neziskové organizace v České republice. Přehled činnosti, projektů a členských organizací.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje : ANNOZK

www.annozk.cz [current version]

Asociace podporující neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje : ANNA KK

www.annakk.cz [current version]

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Publisher: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Česká lesnická společnost : ČLS

www.cesles.cz [current version]

Informace o společnosti, jejích cílech a činnosti, přehled projektů.

Publisher: Česká lesnická společnost

Český svaz ochránců přírody

csop.cz [current version]

Informace o ochraně a obnově přírody, krajiny a životního prostředí, výchově a podpoře trvale udržitelného života

Publisher: Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Kněžice : ČSOP Kněžice

www.csopknezice.cz [current version]

Stránky organizace, která je také Regionálním centrem Českého svazu ochránců přírody pro Vysočinu. Obsahují informace o její činnosti, ekologické výchově a o ekocentru.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Kněžice

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov

www.iris.cz [current version]

Stránky sdružení, které je zároveň Regionálním centrem ČSOP pro Olomoucký kraj. Obsahuje informace o sdružení, jeho činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Regionální sdružení Iris Prostějov

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí

www.ochranci.cz [current version]

Stránky regionálního centra ČSOP pro Severní Moravu. Svaz se zabývá ochranou přírody, péčí o zeleň, budování naučných stezek a provozuje také ekocentrum a ekoporadnu.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Severomoravské regionální sdružení

1 2