Display: visual, text

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí

www.ochranci.cz [current version]

Stránky regionálního centra ČSOP pro Severní Moravu. Svaz se zabývá ochranou přírody, péčí o zeleň, budování naučných stezek a provozuje také ekocentrum a ekoporadnu.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Severomoravské regionální sdružení

Valašské Athény

divadloschod.cz/val.atheny/ [current version]

Stránky usilující o povznesení kultury a ducha Valašského Meziříčí, na kterých jsou mimo jiné k dispozici slovníky osobností východní Moravy a jazyka valašského

Publisher: Valašské Athény

1