Display: visual, text

Česká lesnická společnost : ČLS

www.cesles.cz [current version]

Informace o společnosti, jejích cílech a činnosti, přehled projektů.

Publisher: Česká lesnická společnost

Fakulta lesnická a dřevařská

www.fld.czu.cz [current version]

Informace o fakultě, studiu, zaměstnancích, výzkumu a jednotlivých katedrách

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta lesnická a dřevařská

Institute of forest ecosystem research : IFER

ifer.cz [current version]

Informace o projektech zaměřených na lesnický výzkum. Dokumentace, výroční zprávy, aktuality

Publisher: Ústav pro výzkum lesních ekosystémů; IFER - Monitoring and Mapping Solutions

Pralesy.cz : výzkum a monitoring přirozených lesů

www.pralesy.cz [current version]

Souhrnné informace o problematice výzkumu a monitoringu přirozených lesů v ČR. Studie, reporty, databáze, fotobanka

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Přírodě blízké lesnictví : alternativní internetový lesnický časopis

prirozenelesy.cz [current version]

Informace o alternativách v lesnictví. Krátké zprávy, studie, výzkumy

Publisher: Košulič, Milan

Licence: CC BY 3.0 CZ

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

www.svol.cz [current version]

Stránky dobrovolné organizace sdružující vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Informace o činnosti, členech, aktuálním dění, součástí plné texty publikací a informační zpravodaj.

Publisher: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vojenské lesy a statky ČR : státní podnik

vls.cz [current version]

Organizace spravující výcvikové prostory Armády ČR. Informace o organizaci, divizích, lesním hospodářství, myslivosti, zemědělství a dalších činnostech. Na stránkách také Časopis zaměstnanců, sekce pro děti a informace o dřevorubecké soutěži.

Publisher: Vojenské lesy a statky ČR

1