Display: visual, text

Abasta Bořislav o.s.

www.abasta.borislav.cz [current version]

Stránky sdružení, které je zaměřené na sportovní, společenskou a kulturní činnost pro děti i dospělé. Informace o sdružení, aktivitách a akcích.

Publisher: Abasta Bořislav

Aisis

www.aisis.cz [current version]

Občanské sdružení realizující obecně prospěšné programy. Informace o projektech a o nabídce pro školy, firmy a neziskové organizace.

Publisher: AISIS

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje : ANNOJMK

www.annojmk.cz [current version]

Web sdružující nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji. V jeho rámci je poskytováno i právní, daňové, grantové a učetní poradenství.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje : ANNA KK

www.annakk.cz [current version]

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Publisher: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Brnění, o.s.

www.osbrneni.cz [current version]

Stránky občanského sdružení informujícího o brněnských aktuálních a ukončených kauzách, aktivní také v oblasti regulace hazardu.

Publisher: Brnění

Licence: CC BY 3.0 CZ

Business & Professional Women Praha II

bpwcr.cz [current version]

Web jehož cílem je rozvoj profesního potenciálu žen podnikatelek a manažerek.

Publisher: Business & Professional Women Praha II

Česko-japonská společnost

japan.cz [current version]

Stránky občanského sdružení zaměřeného na podporu česko-japonských vztahů. Informace o organizaci, odborných sekcích a aktuálním dění.

Publisher: Česko-japonská společnost

Český svaz bojovníků za svobodu Lidice

csbslidice.cz [current version]

Webové stránky organizace zahrnují informace o svazu a jeho aktivitách, o pietních akcích, vzpomínky a příběhy členů svazu v rubrice Přeživší vzpomínají.

Publisher: Český svaz bojovníků za svobodu. Okresní výbor Lidice

Licence: CC BY-NC 4.0

Karel IV. 700 : Stránky Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.

carolusquartus.eu [current version]

Stránky spolku, jenž vznikl s cílem propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského. Zahrnuje informace o panovníkovi, o kulturních a dalších akcích a o jubilejních oslavách.

Publisher: Spolek Otec vlasti Karel IV.

Klub Za starou Prahu

www.zastarouprahu.cz [current version]

Stránky občanského sdružení zabývajícího se ochranou architektonických památek v Praze. Obsahují aktuality z oblasti ochrany památek, kauzy a věstník sdružení.

Publisher: Klub Za starou Prahu

Naše historie

nasehistorie.cz [current version]

Zdroj mapuje základní cíle a poslání občanského sdružení Naše historie zaměřené na zmapování, ochranu a obnovu evropského kulturního a přírodního bohatství

Publisher: Naše Historie

Pražské matky

prazskematky.cz [current version]

Stránky sdružení zabývajícího se stavem bezpečnosti provozu, dopravou a kvalitou ovzduší v Praze. Informace o organizaci a aktivitách, dostupné plné texty publikací.

Publisher: Pražské matky

1 2