Display: visual, text

Aisis

www.aisis.cz [current version]

Občanské sdružení realizující obecně prospěšné programy. Informace o projektech a o nabídce pro školy, firmy a neziskové organizace.

Publisher: AISIS

Bezpečné město

www.bezpecnemesto.eu [current version]

Stránky poskytují informace, které se týkají bezpečnosti Plzně a jejích občanů. Součástí zpravodaj Bezpečně na každém kroku.

Publisher: Statutární město Plzeň

CPVP prevence

prevence.cpvp.cz [current version]

Projekty zaměřené na včasnou péči sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí jsou témata a termíny školení, učební text přispívající k redukci k redukci rizikových a posílení ochranných faktorů podílejících se v na sociálním a emočním vývoji dětí

Publisher: Centrum pro veřejnou politiku

Neonácek: chcete ho?

chceteho.cz [current version]

Webové stránky kampaně prevence rasismu a xenofobie zaměřené především na problematiku neonacismu

Publisher: Člověk v tísni

Rubikon

projektrubikon.cz [current version]

Soutěž pro mládež ve věku 12-16 let. Zaměřeno na prevenci sázení nezletilých. Součástí stránek výsledky oblastních a krajských kol a kola senátního.

Publisher: AISIS

1