Display: visual, text

Bezdomovci

bezdomovci.estranky.cz [current version]

Web zabývající se problematikou bezdomovectví, sociální prevence a pomoci lidem v nouzi. Odborné příspěvky, příběhy lidí, zpravodajství o sociální problematice

Publisher: Vokoun, Tomáš

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

ok.cz/iksp/ [current version]

Jedná se o stránky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který se zaměřuje na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR. Součástí zdroje jsou výzkumné práce

Publisher: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Neonácek: chcete ho?

chceteho.cz [current version]

Webové stránky kampaně prevence rasismu a xenofobie zaměřené především na problematiku neonacismu

Publisher: Člověk v tísni

R-Mosty

r-mosty.cz [current version]

Informace o aktivitách neziskové společnosti zaměřené na prevenci a podporu vzdělanosti sociálně slabších osob, především Romů. Obsahuje programy sociální prevence pro děti a mládež, odborné poradenství, . Součástí je Drom : komiks o romské historii

Publisher: R-Mosty

Společenství proti šikaně

sikana.org [current version]

Stránky věnující se Společenství proti šikaně, které se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému

Publisher: Společenství proti šikaně

Stop násilí na dětech

stopnasilinadetech.cz [current version]

Prezentace vládní preventivní kampaně Stop násilí na dětech. Informace pro děti, rodiče i odbornou veřejnost

Publisher: Úřad vlády ČR

1