Display: visual, text

Bezdomovci

bezdomovci.estranky.cz [current version]

Web zabývající se problematikou bezdomovectví, sociální prevence a pomoci lidem v nouzi. Odborné příspěvky, příběhy lidí, zpravodajství o sociální problematice

Publisher: Vokoun, Tomáš

Nový prostor

novyprostor.cz [current version]

Časopis se snaží pomoci prodejcům v nouzi. Jedná se o živý a interaktivní společenský magazín zajímající se o lidská práva, ekologii, kulturu a další. Obsah čísel dostupný od roku 2006, plné texty od roku 2009.

Publisher: Nový prostor

1