If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

BiblioHelp : léčba knihou

www.bibliohelp.cz [current version]

Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [current version]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Linka bezpečí

linkabezpeci.cz [current version]

Informace o sdružení, jehož cílem je pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Podpůrné materiály

Publisher: Sdružení Linka bezpečí

Noviny Práce a sociální politika

www.mpsv.cz/cs/3644 [current version]

Články na témata sociální politika, sociální služby a dávky, důchody, životní úroveň, práce a zaměstnanost.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový prostor

novyprostor.cz [current version]

Časopis se snaží pomoci prodejcům v nouzi. Jedná se o živý a interaktivní společenský magazín zajímající se o lidská práva, ekologii, kulturu a další. Obsah čísel dostupný od roku 2006, plné texty od roku 2009.

Publisher: Nový prostor

Rosa : občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí

rosa-os.cz [current version]

Informace o aktivitách sdružení Rosa, které řeší problematiku domácího násilí. Informace o sdružení, podpůrné materiály

Publisher: Rosa

Social Watch Česká republika

www.socialwatch.cz [current version]

Stránky české organizace mezinárodní sítě občanských organizací prosazující mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňující právo každého člověka nežít v chudobě. Součástí stránek jsou každoročně publikované zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Publisher: Česká koalice Social Watch

Licence: CC BY-NC 4.0

Stop násilí

stopnasili.cz [current version]

Web věnovaný problematice domácího násilí. Podpůrné informace pro oběti i příspěvky pro odbornou veřejnost

Publisher: Rosa

1