Display: visual, text

BiblioHelp : léčba knihou

www.bibliohelp.cz [current version]

Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [current version]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Linka bezpečí

linkabezpeci.cz [current version]

Informace o sdružení, jehož cílem je pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Podpůrné materiály

Publisher: Sdružení Linka bezpečí

Noviny Práce a sociální politika

www.mpsv.cz/cs/3644 [current version]

Články na témata sociální politika, sociální služby a dávky, důchody, životní úroveň, práce a zaměstnanost.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový prostor

novyprostor.cz [current version]

Časopis se snaží pomoci prodejcům v nouzi. Jedná se o živý a interaktivní společenský magazín zajímající se o lidská práva, ekologii, kulturu a další. Obsah čísel dostupný od roku 2006, plné texty od roku 2009.

Publisher: Nový prostor

Rosa : občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí

rosa-os.cz [current version]

Informace o aktivitách sdružení Rosa, které řeší problematiku domácího násilí. Informace o sdružení, podpůrné materiály

Publisher: Rosa

Social Watch Česká republika

www.socialwatch.cz [current version]

Stránky české organizace mezinárodní sítě občanských organizací prosazující mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňující právo každého člověka nežít v chudobě. Součástí stránek jsou každoročně publikované zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Publisher: Česká koalice Social Watch

Licence: CC BY-NC 4.0

Stop násilí

stopnasili.cz [current version]

Web věnovaný problematice domácího násilí. Podpůrné informace pro oběti i příspěvky pro odbornou veřejnost

Publisher: Rosa

1