Display: visual, text

Internetporadna

internetporadna.cz [current version]

Poradenské informace o životě s postižením, drogovou závislostí. Duchovní poradenství, psychologické poradenství, podpora sociálně znevýhodněných lidí

Publisher: InternetPoradna.cz

Linka bezpečí

linkabezpeci.cz [current version]

Informace o sdružení, jehož cílem je pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Podpůrné materiály

Publisher: Sdružení Linka bezpečí

Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně

pppnj.cz [current version]

Informace o poradně, integraci, pomůckách pro výuku a reedukaci. Součástí články z oblasti pedagogiky a psychologie.

Publisher: Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Sdružení pěstounských rodin

www.pestouni.cz [current version]

Stránky nezisková organizace poskytující služby v oblasti pěstounské péče. Odborné psychologické a sociální poradenství a vzdělávací akce na téma náhradní rodinná péče.

Publisher: Sdružení pěstounských rodin

1