Display: visual, text

Adopce.com : projekt náhradní rodinné péče

www.adopce.com [current version]

Stránky projektu, který se zabývá problematikou adopce apěstounské péče. Vysvětlení základních pojmů, orientace v platné legislativě, podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče, součástí poradna.

Publisher: Spolu dětem

Asociace náhradních rodin České republiky : ANR ČR

www.anrcr.cz [current version]

Web neziskové organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů - pěstounů a adoptivních rodičů - z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Publisher: Asociace náhradních rodin ČR

Dejme šanci dětem

www.sance.cz [current version]

Stránky charitativního projektu podporující vzdělávací aktivity dětí z dětských domovů. Informace o projektu.

Publisher: Spolu dětem

Děti patří domů

www.detipatridomu.cz [current version]

Stránky společnosti podrobně informující o náhradní rodinné a hostitelské péči a hostitelské péči v České republice. Součástí organizace společnosti, způsob pomoci, poradenství, literatura.

Publisher: Děti patří domů

Licence: CC BY-NC 4.0

Dobrá rodina

www.dobrarodina.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Informace o sdružení a jeho činnosti.

Publisher: Dobrá rodina

Hledáme rodiče.cz

www.hledamerodice.cz [current version]

Stránky kampaně pomáhající nalézt vhodné pěstouny schopné poskytnout péči opuštěným dětem. Součástí informace co je pěstounská péče, kdo jsou opuštěné děti, příběhy pěstounů.

Publisher: Nadační fond J&T

Pěstounská péče na přechodnou dobu : ...aby děti vyrůstaly v rodinách!

www.rpp.cz [current version]

Stránky projektu, který zajišťuje náhradní pěstounskou péči v případech selhání původní rodiny. Informace o pěstounské péči, jak se stát pěstounem , poradna.

Publisher: Dobrá rodina

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Sdružení pěstounských rodin

www.pestouni.cz [current version]

Stránky nezisková organizace poskytující služby v oblasti pěstounské péče. Odborné psychologické a sociální poradenství a vzdělávací akce na téma náhradní rodinná péče.

Publisher: Sdružení pěstounských rodin

Spolu dětem

www.spoludetem.cz [current version]

Stránky neziskové organizace připravující děti z dětských domovů na samostatný život. Součástí popis projektů, aktuální dění, legislativa, studie, literatura.

Publisher: Spolu dětem

Středisko náhradní rodinné péče

www.nahradnirodina.cz [current version]

Web organizace usilující u převádění dětí z ústavů do náhradních či vlastních rodin.

Publisher: Středisko náhradní rodinné péče

Zasaďte se o spokojené dětství : staňte se pěstouny

chcemebytpestouny.cz [current version]

Stránky pro zájemce a žadatele o pěstounskou péči. Informace o dětech v pěstounské péči, o životě pěstounských rodin, procesu schvalování, legislativě a dalších záležitostech týkající se náhradní rodinné péče

Publisher: Náhradní rodiny Ústeckého kraje

1