Display: visual, text

Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně

pppnj.cz [current version]

Informace o poradně, integraci, pomůckách pro výuku a reedukaci. Součástí články z oblasti pedagogiky a psychologie.

Publisher: Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Školní učení

metakognice.cz [current version]

Odborné texty z následujících oblastí: teoreticko-metodologická východiska nového pojetí školního učení, psychodidaktické analýzy a aplikace, empirické výzkumy, šetření, sondy a vybrané texty k tématu školního učení.

Publisher: Krykorková, Hana

1