Display: visual, text

Audit rodina & zaměstnání

www.auditrodina.eu [current version]

Stránky projektu, který podporuje harmonizaci rodinného a pracovního života. Součástí publikace Audit rodina a zaměstnání, směrnice a prezentace z konference.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz [current version]

Stránky největší finančně správní instituce v rámci státní správy ČR. Informace o správě, pojištění (důchodové, nemocenské, OSVČ), lékařské posudkové službě a aktuálním dění.

Publisher: Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodová komise : odborná komise pro důchodovou reformu

www.duchodova-komise.cz/?page_id=10 [current version]

Stránky Odborné komise MPSV. Součástí stránek harmonogram komise, pracovní materiály, zápisy z jednání, popis činnosti, organizační struktura.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Esondy : zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

e-sondy.cz [current version]

Rozšířené internetové vydání magazínu Sondy revue, který se zabývá zaměstnaneckou a odborovou problematikou.

Publisher: Českomoravská konfederace odborových svazů

Fórum sociální práce

forumsocialniprace.ff.cuni.cz [current version]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

Hospodářská politika

www.narodacek.cz [current version]

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Karierní a pracovní poradenství

kappo.cz [current version]

Projekt na podporu sociální integrace a zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zaměřuje se na pracovně-právní a kariérní poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání

Publisher: Člověk v tísni

Konference | Indexace

www.narodacek.cz/indexace-sborniky/ [current version]

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Martin Potůček

www.martinpotucek.cz [current version]

Osobní stránky profesora Univerzity Karlovy, obsahují informace o jeho životě, aktivitách a výzkumu, součástí plné texty publikací.

Publisher: Potůček, Martin

Martin Potůček - Názory Aktuálně

blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php/ [current version]

Osobní blog s komentáři k aktuálnímu společenskému a politickému dění.

Publisher: Potůček, Martin

Ministerstvo práce a sociálních věcí

mpsv.cz [current version]

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, základní informace o struktuře a působnosti.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 2