Display: visual, text

Central european journal of public policy

cejpp.eu [current version]

Multidisciplinární časopis v angličtině regionálně zaměřený na střední Evropu a tematicky na občanskou společnost, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, bezpečnost, veřejné financování apod.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká vize

www.ceskavize.cz [current version]

Kritické reflexe hodnotového vývoje české společnosti, perspektivy do budoucna představují významné osobnosti českého kulturního života

Publisher: Dialog centrum

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA

archiv.soc.cas.cz [current version]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Cyberpsychology : journal of psychosocial research on cyberspace

www.cyberpsychology.eu [current version]

Jedná se o volně dostupný elektronický časopis v angličtině, který se zaměřuje na psychologický výzkum důsledků internetu, ale i dalších forem masmédií na lidské chování

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

Data a výzkum - SDA Info

dav.soc.cas.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Elektronická kultura a sémiotika

eks.fhs.cuni.cz [current version]

Stránky Fakulty humanitních studií programu Elektronická kultura a sémiotika. Informace o přednášejících, uchazečích, studijních programech.

Publisher: Univerzita Karlova

European Review of Social Sciences

erss2.webnode.cz [current version]

Sociologický odborný časopis se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu.

Publisher: Univerzitní servis

Fórum sociální práce

forumsocialniprace.ff.cuni.cz [current version]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

Historická sociologie

historicalsociology.cz [current version]

Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na sociologické, politologické a historické hledisko problematiky dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Plné texty článků od roku 2012

Publisher: Univerzita Karlova

Licence: CC BY 4.0

Kabinet Havel : úsvit v Čechách

www.usvitvcechach.cz [current version]

Webové stránky cyklu diskusí pořádaných u příležitosti dvacátého výročí listopadových událostí roku 1989. Cílem debat je kritická reflexe současné české společnosti a hledání cest k perspektivní budoucnosti České republiky

Publisher: Dialog centrum

Katedra sociologie

sociologie.ff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu a řešených projektech.

Publisher: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Martin Potůček

www.martinpotucek.cz [current version]

Osobní stránky profesora Univerzity Karlovy, obsahují informace o jeho životě, aktivitách a výzkumu, součástí plné texty publikací.

Publisher: Potůček, Martin

1 2 3