Display: visual, text

Antologie ideologických textů : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/antologie-ideologickych-textu [current version]

Webová interaktivní učebnice. Obsahuje ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Elektronická kultura a sémiotika

eks.fhs.cuni.cz [current version]

Stránky Fakulty humanitních studií programu Elektronická kultura a sémiotika. Informace o přednášejících, uchazečích, studijních programech.

Publisher: Univerzita Karlova

1