Display: visual, text

Čtenář : měsíčník pro knihovny

ctenar.svkkl.cz [current version]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Publisher: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

E-zpravodaj Národní knihovny ČR

e-zpravodaj.nkp.cz [current version]

Stránky časopisu informujícího o novinkách, službách, výstavách a zajímavostech v Národní knihovně ČR.

Publisher: Národní knihovna ČR

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [current version]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Publisher: Jihočeská vědecká knihovna

Kamarádka knihovna

kamaradkaknihovna.cz [current version]

Stránky každoroční soutěže o nejlepší knihovnu pro děti obsahují soutěžní kritéria, průběh aktuálního a archiv uplynulých ročníků

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Knihovna Akademie věd ČR

www.lib.cas.cz [current version]

Informace o knihovně, poskytovaných knihovnických službách, odborných činnostech, novinkách ve fondu a aktuálním dění.

Publisher: Akademie věd ČR. Knihovna

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana : KTN

www.ktn.cz [current version]

Informace o knihovně, poskytovaných službách pro nevidomé a těžce zrakově postižené, přehled aktualit.

Publisher: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

www.knihovnabbb.cz [current version]

Informace o knihovně - historii, odděleních, poskytovaných službách a akcích. Vítěz ceny Městská knihovna roku 2012.

Publisher: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

knihovna.cz

www.knihovna.cz [current version]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Knihovna | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

knihovna.ff.cuni.cz [current version]

Webové stránky univerzitní knihovny, která je tvořená celou sítí knihoven a Střediskem vědeckých informací. Součástí katalog knihovny, přehled online zdrojů a informace o knihovních službách.

Publisher: Univerzita Karlova

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [current version]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Publisher: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

www.kjm.cz [current version]

Informace o knihovně, její historii, službách a aktuálním dění. Součástí Bulletin. Knihovna mimo jiné oceněna v soutěži Biblioweb 2013 zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny" a Knihovnou roku 2012.

Publisher: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna K. H. Máchy Litoměřice

www.knihovnalitomerice.cz [current version]

Stránky veřejné knihovny, pověřené výkonem regionálních funkcí. Informace o knihovně a jejích službách, aktuality a kulturní program.

Publisher: Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

1 2 3 4 5 6