If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Antologie ideologických textů : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/antologie-ideologickych-textu [current version]

Webová interaktivní učebnice. Obsahuje ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Bunkry.cz : stránky o československém opevnění z let 1935-38

bunkry.cz [current version]

Stránky informují o československém opevnění z let 1935-38. Součástí bohatá fotogalerie

Publisher: Čermák, Ladislav

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [current version]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Červené barety ČSR : československé, české a slovenské výsadkové, zpravodajsko-diverzní a speciální jednotky

www.cervenebaretycsr.cz [current version]

Stránky zaměřené na historii výsadkových a speciálních vojenských jednotek Československé, České a Slovenské republiky. Přehled jednotlivých praporů, informace o výsadkářských a dalších útvarech v průběhu dějin, vzpomínky válečných veteránů, vybavení či encyklopedie výsadkových operací, útvarů a výsadkářů.

Publisher: Uzel, Jan

Česko-německé diskuzní fórum

www.diskusniforum.org [current version]

Platforma pro diskusi osobností česko-německých vztahů - historiků, politiků a dalších veřejně činných lidí napříč politickým spektrem. Součástí zdroje struktura a organizace fóra, projekty, výroční konference, fotogalerie

Publisher: Kancelář Česko-německého diskuzního fóra

Československá lidová armáda

csla.cz [current version]

Stránky věnované Československé lidové armádě. Obsahuje vojensko-historický přehled ČSLA, informace o výzbroji, technice, osobnostech, výcviku. Součástí jsou seznamy literatury, filmu, muzeí tematicky zaměřených na armádu.

Publisher: Vladyka, Pavel

Československé vojenství

vojenstvi.cz [current version]

Československá armáda - armáda České republiky a její historie - od roku 1918 až do dnešních dnů. Zvláštní důraz je kladen i na mnichovský diktát (a jeho historie) a připravenost naší armády v září 1938. Čs. armáda a muzea opevnění a jejich historie, historie - legie, útvary armády České republiky a jejich historie

Publisher: Bartoš, Václav

Cesta k listopadu 1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/cesta-k-listopadu-1989 [current version]

Interpretace tématu přechodu od komunismu k demokracii zpracované formou metodických listů.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Cesty za československým opevněním

www.cestyzaopevnenim.net [current version]

Informace o těžkém a lehkém opevnění, překážkách, kabelových objektech a tvrzích doprovázené fotografiemi.

Publisher: Vašata, Pavel

Codyprint

codyprint.cz [current version]

Stránky nakladatelství zaměřeného na dějiny československých bezpečnostních sborů

Publisher: Codyprint

Czechoslovak military units in USSR (1942-1945)

www.czechpatriots.com/csmu/ [current version]

Webové stránky věnované příslušníkům československých vojenských jednotek v SSSR, kteří se v letech 1943-1945 účastnili osvobozeneckých bojů na ukrajinském a později československém území. Tento web je primárně určen zahraničním čtenářům

Publisher: Gelbič, Michal

Dělostřelectvo Československé armády 1918 - 1939

www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz [current version]

Zdroj obsahuje podrobný popis a organizaci dělostřeleckých oddílů československé armády vzniklých letech 1918-1939. Součástí jsou informace o vojenské technice, munici a fotogalerie.

Publisher: Škarka, Jan

1 2 3 4