If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Anticomm.co.uk : communist terror in Czechoslovakia & anti-communist resistance

anticomm.co.uk [current version]

Stránky dokumentující komunistický režim a protikomunistický odboj. Součástí rozsáhlý doprovodný materiál a originální dokumenty.

Publisher: Valdová, Veronika

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Cesta k listopadu 1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/cesta-k-listopadu-1989 [current version]

Interpretace tématu přechodu od komunismu k demokracii zpracované formou metodických listů.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Comscore : komunistické jádro útočí

comscore.cz [current version]

Blog vyjadřující se k politickým ideologiím a společnosti, věřící v nástup nové levice.

Publisher: Babák, Jan

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Demokratická revoluce 1989

www.89.usd.cas.cz [current version]

Základní informace k tématům a otázkám spjatým s pádem komunistického režimu v Československu.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Jan Palach : Multimediální projekt Univerzity Karlovy

www.janpalach.cz [current version]

Multimediální projekt Univerzity Karlovy přibližující životní příběh Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí.

Publisher: Univerzita Karlova

Moderní dějiny : vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

moderni-dejiny.cz [current version]

Stránky se věnují historickému vývoji moderních dějin, zahrnuty jsou pomůcky pro výuku, metodika, fotogalerie i videozáznamy

Publisher: Občanské sdružení Pant

Postkomunismus.cz

www.postkomunismus.cz [current version]

Webové stránky věnující se problematice totalitních režimů, převážně pak období komunismu v Československu. Články poukazují na provázanost některých lidí a událostí, které měli úzký vztah s komunistickou garniturou, s polistopadovým děním

Publisher: Občanské sdružení Pant

1