Display: visual, text

Dějiny a současnost : kulturně historická revue

dejiny.nln.cz [current version]

Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu.

Publisher: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost

Moderní dějiny : vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

moderni-dejiny.cz [current version]

Stránky se věnují historickému vývoji moderních dějin, zahrnuty jsou pomůcky pro výuku, metodika, fotogalerie i videozáznamy

Publisher: Občanské sdružení Pant

Ústav světových dějin

usd.ff.cuni.cz/ [current version]

Stránky ústavu, který se věnuje dějinám od raného středověku do současnosti s důrazem na evropské dějiny ve světovém kontextu. Informace o jeho struktuře, studiu, vědecké činnosti, o časopisech Prague Papers a Dvacáté století.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav světových dějin

1