Display: visual, text

Česká asociace pro sociální antropologii

casaonline.cz [current version]

Stránky vědeckého sdružení zaměřeného na oblast sociální antropologie zahrnují údaje o organizaci, členech, konferencích a dalších aktivitách.

Publisher: Česká asociace pro sociální antropologii

Ústav světových dějin

usd.ff.cuni.cz/ [current version]

Stránky ústavu, který se věnuje dějinám od raného středověku do současnosti s důrazem na evropské dějiny ve světovém kontextu. Informace o jeho struktuře, studiu, vědecké činnosti, o časopisech Prague Papers a Dvacáté století.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav světových dějin

1