Display: visual, text

České korunovační klenoty

www.korunovacni-klenoty.cz [current version]

Webové stránky věnované českým korunovačním klenotům, jejich fotodokumentaci a historii tohoto symbolu českých dějin.

Publisher: EDU ART PRAHA

Dějiny a současnost : kulturně historická revue

dejiny.nln.cz [current version]

Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu.

Publisher: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost

1