Display: visual, text

Centrum občanského vzdělávání

www.obcanskevzdelavani.cz [current version]

Stránky centra, které se zaměřuje na podporu a rozvoj demokratické kultury ve školách a společnosti. Nabízí vzdělávací materiály, kurzy, analýzy a odborné studie, které pomáhají učitelům a institucím efektivně začlenit občanskou výchovu do výuky.

Publisher: Centrum občanského vzdělávání

Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii : CESTA

centrum-cesta.cz [current version]

Zdroj vyjadřující se k politickým a sociálně-ekonomickým tématům a problémům v České republice.

Publisher: CESTA

Centrum pro studium demokracie a kultury

cdk.cz [current version]

Stránky neziskové vzdělávací a kulturní organizace prosazující komunikaci mezi politickou a kulturní oblastí. Součástí jsou informace o organizaci samotné, vydavatelské činnosti a realizovaných projektech.

Publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

Cesta k listopadu 1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/cesta-k-listopadu-1989 [current version]

Interpretace tématu přechodu od komunismu k demokracii zpracované formou metodických listů.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Cubalog.eu : overcoming information blockade

cubalog.eu [current version]

Články, analýzy, zkušenosti autorů s podmínkami na Kubě. Důvodem vytvoření tohoto webu je informační blokáda, kterou vytvořil na Kubě Castrův režim.

Publisher: Člověk v tísni

Demokratická revoluce 1989

www.89.usd.cas.cz [current version]

Základní informace k tématům a otázkám spjatým s pádem komunistického režimu v Československu.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Digitální demokracie

digitalnidemokracie.cz [current version]

Blog, jehož cílem je zmapovat zahraniční projekty v participativní demokracii s důrazem na tzv. digitální demokracii (či někdy také e-demokracii). Obsahuje články, slovník pojmů a seznam odkazů na zdroje s příbuznou tématikou.

Publisher: Gardelka, Tomáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

FreeGlobe

freeglobe.parlamentnilisty.cz [current version]

Internetový zpravodajský server upozorňující na rizika vedoucí k postupné ztrátě svobody ve 21. století.

Publisher: Český portál

International Comittee for Democracy in Cuba : ICDC

icdcprague.org [current version]

Webové stránky přinášejí informace o činnosti ICDC - organizace založené významnými mezinárodními politiky, diplomaty a intelektuály z Evropy, USA a Latinské Ameriky, která projevuje politickou solidaritu s demokratickými aktivisty na Kubě a ekonomicky podporuje kubánskou demokratickou opozici

Publisher: Člověk v tísni

K zamyšlení : - eseje, úvahy, zamyšlení

www.kzamysleni.cz [current version]

Web slouží jako prostor otevřený pro úvahy a eseje přispěvatelů. Obsahově zaměřený zejména na demokracii a politiku, společnost, média a další současná témata.

Publisher: Lacko, David

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Metodický portál : výchova k občanství

www.vychovakobcanstvi.cz [current version]

Stránky projektu, který poskytuje učitelům metodické materiály a lekce zaměřené na podporu občanského vzdělávání ve školách.

Publisher: Centrum občanského vzdělávání

Moderní dějiny : vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

moderni-dejiny.cz [current version]

Stránky se věnují historickému vývoji moderních dějin, zahrnuty jsou pomůcky pro výuku, metodika, fotogalerie i videozáznamy

Publisher: Občanské sdružení Pant

1 2