Display: visual, text

4Life - Pro život - stránky za lidská práva - Human Rights

4life93.webnode.cz [current version]

Stránky zabývající se ochranou lidských práv a obraně proti exekucím.

Publisher: Pelíšek, Jiří

Adra

www.adra.cz [current version]

Mezinárodní humanitární organizace. Informace o historii a aktivitách, především zahraničních humanitárních a rozvojových projektech, ale také projektech v ČR

Publisher: Občanské sdružení Adra

Amnesty International ČR

www.amnesty.cz [current version]

Informace o Amnesty International v České republice, která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě, a jejich současných projektech a kampaní

Publisher: Amnesty International ČR

Balíček právní pomoci : Iuridicum Remedium

bpp.iure.cz [current version]

Právní pomoc lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni a nemají možnost právní obrany v případech porušení nebo ohrožení lidských práv

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Barmské centrum Praha

burma-center.org [current version]

Stránky Barmského centra Praha o problematice lidských práv v Barmě. Podpora tamních lidí a snaha zajistit jim základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Přehled stávajících a ukončených projektů, kampaní, tiskové zprávy

Publisher: Barmské centrum Praha

Big brother awards.cz : lidská práva a technologie

bigbrotherawards.cz [current version]

Stránky obsahují informace o technologiích, které se primárně využívají nebo je možné je zneužít ke shromažďování osobních údajů občanů. Součástí jsou i výsledky každoroční soutěže o největšího slídila pojmenované Big Brother Awards

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

www.iips.cz/cs/lidska-prava/bulletin-centra/ [current version]

Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Centrum Narovinu

humanistinarovinu.cz [current version]

Stránky centra informují o principech humanistického hnutí a humanitárním projektu adopce na dálku.

Publisher: Centrum Narovinu

Centrum pro lidská práva a demokratizaci

www.centrumlidskaprava.cz [current version]

Stránky nezávislé akademické instituce, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Obsahuje informace o lidských právech, pořádaných konferencích,součástí fulltextový měsíčník Bulletin.

Publisher: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

České centrum pro investigativní žurnalistiku

www.investigace.cz [current version]

Stránky centra zaměřeného na oblast investigativní žurnalistky, na školení a vzdělávací programy pro novináře, na nové trendy a inovace.

Publisher: České centrum pro investigativní žurnalistiku

Český helsinský výbor

www.helcom.cz [current version]

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Informace o jeho struktuře, poslání a činnosti. Součástí jsou i vydávané publikace včetně časopisu Lidská práva s archivem od roku 1999

Publisher: Český helsinský výbor

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz [current version]

Cílem organizace Člověk v tísni je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Informace o organizaci a jejích činnostech, které jsou rozděleny do čtyř oblastí: programy sociální interakce, humanitární a rozvojová pomoc, informační a vzdělávací programy a podpora lidských práv

Publisher: Člověk v tísni

1 2 3 4