Display: visual, text

Centrum Narovinu

humanistinarovinu.cz [current version]

Stránky centra informují o principech humanistického hnutí a humanitárním projektu adopce na dálku.

Publisher: Centrum Narovinu

Český červený kříž

www.cervenykriz.eu [current version]

Informace o sdružení, mezinárodním hnutí, první pomoci, a dárcovství krve. Součástí aktuality a Noviny Českého červeného kříže

Publisher: Český červený kříž

Charita Česká republika

charita.cz [current version]

Webové stránky Charity Česká republika přinášejí kromě informací o konkrétních projektech i obecný přehled o sociální a humanitární péči.

Publisher: Charita ČR

Humanistické hnutí

humanistickehnuti.cz [current version]

Rozcestník zaměřený na aktuality spjaté s myšlenkami nového humanismu

Publisher: Centrum Narovinu

Inex : sdružení dobrovolných aktivit

www.inexsda.cz [current version]

Informace o organizaci mezinárodního dobrovolnictví v rámci humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání

Publisher: Inex - sdružení dobrovolných aktivit

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Lékaři bez hranic

lekari-bez-hranic.cz [current version]

Stránky mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení. Informace o organizaci, projektech a aktuálním dění. Součástí studie, reporty a časopis Bez hranic.

Publisher: Lékaři bez hranic

Pomoc pro uprchlíky

www.pomocuprchlikum.cz [current version]

Web věnovaný organizaci pomoci uprchlíkům ze Středního Východu a severní Afriky.

Publisher: Klára Bažantová

Licence: CC BY 4.0

Světlo pro svět

svetloprosvet.cz [current version]

Informace o humanitární pomoci v oblasti prevence a léčby slepoty v rozvojových zemích

Publisher: Světlo pro svět

1