Display: visual, text

Akutne. cz

www.akutne.cz [current version]

Výukový a publikační internetový portál zaměřený na akutní medicínu. Součástí stránek multimediální učební pomůcky, testy, interaktivní algoritmy a kurzy

Publisher: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta

Český červený kříž

www.cervenykriz.eu [current version]

Informace o sdružení, mezinárodním hnutí, první pomoci, a dárcovství krve. Součástí aktuality a Noviny Českého červeného kříže

Publisher: Český červený kříž

C.H.E.M.I.S.T.R.Y.

www.fch.vutbr.cz/home/richtera/ [current version]

Zdroj obsahuje ukázky z publikační práce chemika Lukáše Richtery působícího na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Součástí jsou studijní materiály k seminářům a cvičením z obecné a anorganické chemie a metodické informace o poskytnutí první pomoci v případě ohrožení lidského zdraví chemickými látkami.

Publisher: Richtera, Lukáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

První-pomoc.com

www.prvni-pomoc.com [current version]

Stránky zabývající se postupy první pomoci - krvácením, šokovými stavy, polohováním, poraněními chemikáliemi, resuscitací a dalším.

Publisher: Zach, Pavel

Www.zachrannasluzba.cz : nezávislý web o zdravotnické záchranné službě

www.zachrannasluzba.cz [current version]

Web o zdravotnické záchranné službě psaný z pozice a zkušeností zasahujícího lékaře. Obsahuje stručné rady k první pomoci.

Publisher: Franěk, Ondřej; Ruda, Michal

Licence: CC BY-NC 4.0

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy : ZZS HMP

www.zzshmp.cz [current version]

Informace o záchranné službě, historii, vybavení vozů, z tiskových konferencí a výjezdů v Praze.

Publisher: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

www.zzsjck.cz [current version]

Informace o záchranné službě, její historii, aktuálních akcích a výjezdech.

Publisher: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje : ZZSPk

www.zzspk.cz [current version]

Aktuální informace ze světa záchranné služby, letecké záchranky, první pomoci v Plzeňském kraji. Součástí zpravodaj Záchranář.

Publisher: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje : příspěvková organizace

www.uszssk.cz [current version]

Informace o záchranné službě, její historii, kurzech první pomoci, vzdělávacích akcích a aktuálních výjezdech.

Publisher: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

1