Display: visual, text

C.H.E.M.I.S.T.R.Y.

www.fch.vutbr.cz/home/richtera/ [current version]

Zdroj obsahuje ukázky z publikační práce chemika Lukáše Richtery působícího na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Součástí jsou studijní materiály k seminářům a cvičením z obecné a anorganické chemie a metodické informace o poskytnutí první pomoci v případě ohrožení lidského zdraví chemickými látkami.

Publisher: Richtera, Lukáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [current version]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Laboratorní technika

www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/ [current version]

Informace o základním vybavení chemické laboratoře, laboratorní řád a bezpečnost práce, postup při základních laboratorních operacích, návody na uskutečnění vybraných chemických procesů, toxikologie chemických látek

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

1