Display: visual, text

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [current version]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Jihočeská literatura

jihoceskaliteratura.cz [current version]

Webový portál věnující se literárnímu dění na jihu Čech. Aktuality, profily autorů

Publisher: Housková, Lenka; Andreas, Petr

Licence: CC BY 3.0

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [current version]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Publisher: Jihočeská vědecká knihovna

Jihočeské matky : občanské sdružení

jihoceskematky.cz [current version]

Sdružení se snaží přiblížit veřejnosti odvrácenou tvář jaderné energetiky a o zachování přírodních a kulturních hodnot jihočeské krajiny. Informace o energetice, ochraně životního prostředí a akcích.

Publisher: Jihočeské matky

Jihočeský kraj : oficiální internetové stránky Jihočeského kraje

kraj-jihocesky.cz [current version]

Oficiální stránky Jihočeského kraje. Informace o samosprávě, krajském úřadu, grantech, kanceláři v Bruselu a dalším. Součástí informační materiály, aktuální zpravodajství a legislativa kraje.

Publisher: Krajský úřad Jihočeského kraje

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

www.khscb.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, epidemiologických situacích, nebezpečných výrobcích, rizicích, koupání ve volné přírodě a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krasec : krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

krasec.cz [current version]

Webové stránky zaměřené na téma ochrany životního prostředí, ekologická výchova a poradenství. Obsahuje informace o struktuře sdružení, součástí zdroje je časopis Krasec

Publisher: Krasec – krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

RERA : Regionální rozvojová agentura jižních Čech

rera.cz [current version]

Posláním agentury je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jihočeského regionu. Informace o operačních programech a dotacích EU, regionálních a mezinárodních projektech, strategických plánech rozvoje měst a obcí aj. Obsahuje Zpravodaj RERA

Publisher: Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

www.zzsjck.cz [current version]

Informace o záchranné službě, její historii, aktuálních akcích a výjezdech.

Publisher: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zelena brána

www.rosacb.cz/zelenabrana/ [current version]

Portál Zelená brána je informačním nástrojem systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Jihočeského kraje

Publisher: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

1