Display: visual, text

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [current version]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Informace SČF

informace-scf.cz [current version]

Historie SČF, informace o klubech filatelistů, odborných společnostech a filatelistických výstavách

Publisher: Svaz českých filatelistů

Svaz českých filatelistů : SČF

informace-scf.blogspot.com [current version]

Blog obsahuje informace a novinky z dění ve svazu a v oblasti filatelie v ČR

Publisher: Svaz českých filatelistů

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

www.uno-ok.cz [current version]

Stránky zájmového sdružení založeného za účelem podpory nestátních neziskových organizací. Informace o unii, projektech, aktuálním dění, zahrnuje e-bulletin.

Publisher: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

1