If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Centrum Excelence Telč

cet.arcchip.cz [current version]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Centrum pro dopravu a energetiku : CDE

cde.ecn.cz [current version]

Občanské sdružení zkoumající vliv dopravy a energetiky na životní prostředí v širších souvislostech. Informace o problematice trvale udržitelné dopravy, úsporách energie, klimatických změnách a o využití obnovitelných zdrojů energie

Publisher: Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká republika 2030: společně - udržitelně

www.cr2030.cz [current version]

Stránky o strategickém plánu a dobrovolných závazcích ohledně udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030. Informace o udržitelném rozvoji, součástí vládní dokumenty, mezinárodní doporučení a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY 4.0

Český spolek pro péči o životní prostředí : občanské sdružení, člen Českého svazu vědeckotechnických společností

www.csvts.cz/cspzp/ [current version]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. Informace o společnosti, zpravodaj, aktuální události a články.

Publisher: Český spolek pro péči o životní prostředí

Čistá dvojka : více informací, více čistoty

cista.praha2.cz [current version]

Projekt Čistá dvojka městské části Praha 2 si klade za cíl povzbudit občany k většímu zájmu o místo, kde žijí. Informace pro majitele psů, o třídění odpadu, nelegální reklamě aj.

Publisher: Městská část Praha 2

DataPlán : portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů

dataplan.info [current version]

Webové prostředí zastřešující systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit a projektových záměrů s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Je součástí projektů Národní sítě Zdravých měst ČR

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

Fair trade

fairtrade.cz [current version]

Informace o Fair Trade, jeho významu, smyslu, přehled výrobků, prodejců, kampaní a aktivit na podporu ochrany práv výrobců a pěstitelů v rozvojových zemích

Publisher: Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání

Inproforum

www.ef.jcu.cz/cz/veda-a-vyzkum/konference-a-souteze-svoc/inproforum/ [current version]

Webové stránky mezinárodní konference. Kromě provozních informací o konání konference obsahují i archiv minulých ročníků a konferenčních příspěvků.

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Licence: CC BY 4.0

Institut Cirkulární Ekonomiky

incien.org [current version]

Stránky nevládní organizace zaměřené na rozvíjení konceptu cirkulární ekonomiky zahrnují informace o institutu, o konferenci Odpad zdrojem a dalších vzdělávacích projektech.

Publisher: Institut Cirkulární Ekonomiky

Nadace partnersví

nadacepartnerstvi.cz [current version]

Podpora projektů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Zahrnuty jsou informace o programech, grantech, cenách a ostatních aktivitách Nadace Partnerství

Publisher: Nadace Partnerství

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

projekty.krizanky.eu [current version]

Stránky informují o realizovaných projektech v obci Křižánky a popisují památkovou rezervaci a naučné stezky této oblasti.

Publisher: Obec Křižánky

1 2