Display: visual, text

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

ZIndex : hodnotíme zadavatele veřejných zakázek

zindex.cz [current version]

Stránky projektu hodnotícího veřejné instituce podle kvality zadávání veřejných zakázek.Informace o způsobu hodnocení, výsledcích a autorech.

Publisher: Centrum aplikované ekonomie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0
1