Display: visual, text

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí

agroenvi.cz [current version]

Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Aliance Nebe nad Ostravou

nebenadostravou.cz [current version]

Stránky neformálního společenství lidí, které poukazují na kritický stav ovzduší na Ostravsku způsobený činností ocelářské korporace ArcelorMittal. Součástí je podrobný vývoj případu, výzva spoluobčanů ke spolupráci, poradna, tiskové zprávy.

Publisher: Frank Bold Society

Arnika

arnika.org [current version]

Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Publisher: Arnika

Budoucnost bez jedů

bezjedu.arnika.org [current version]

Informace o kampani "Budoucnost bez jedů" snažící se o snížení přítomnosti toxických látek v životním prostředí. Součástí je Databáze nebezpečných výrobků

Publisher: Arnika

Centrum pro podporu občanů

obcan.arnika.org [current version]

stránky prezentující témata,která souvisejí s občanským aktivismem a ochranou životního prostředí, kampaně, projekty, petice

Publisher: Arnika

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

recetox.muni.cz [current version]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz [current version]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Publisher: Česká inspekce životního prostředí

Český spolek pro péči o životní prostředí : občanské sdružení, člen Českého svazu vědeckotechnických společností

www.csvts.cz/cspzp/ [current version]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. Informace o společnosti, zpravodaj, aktuální události a články.

Publisher: Český spolek pro péči o životní prostředí

Čistá dvojka : více informací, více čistoty

cista.praha2.cz [current version]

Projekt Čistá dvojka městské části Praha 2 si klade za cíl povzbudit občany k většímu zájmu o místo, kde žijí. Informace pro majitele psů, o třídění odpadu, nelegální reklamě aj.

Publisher: Městská část Praha 2

Čmelák : společnost přátel přírody

www.cmelak.cz [current version]

Informace o ekologické organizaci zabývající se praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovou a trvale udržitelným životem. Obsahuje organizační strukturu, tiskové zprávy, časopis Lomikámen, fotogalerii

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

Děti Země

detizeme.cz [current version]

Kampaně a projekty organizované občanským sdružením Děti Země. Hlavními tématy jsou doprava, příroda a veřejný

Publisher: Děti Země

Ekoblog.cz

ekoblog.cz [current version]

Zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Zahrnuje ukázky využití v architektuře, energetice, dopravě

Publisher: Lupíšek, Antonín

1 2 3 4 5