If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí

agroenvi.cz [current version]

Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Fórum obnovy venkova

forum.isu.cz [current version]

Původní verze stránek Spolku pro obnovu venkova, obsahují mimo jiné Zpravodaj Spolku a informace o programu Evropské unie Leader+

Publisher: Spolek pro obnovu venkova

Informační systém o území

isu.cz [current version]

Projekt vzniklý na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění. Součástí Program obnovy venkova, Územně identifikační registr a přehled www stránek obcí ČR.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

KIS Středočeského kraje

www.kis-stredocesky.cz [current version]

Informace o možnostech rozvoje zemědělství a venkova Středočeského kraje. Metodická doporučení, přehled grantové podpory, aktuality

Publisher: Krajské informační středisko Středočeského kraje

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [current version]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Publisher: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [current version]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Publisher: Národní síť místních akčních skupin

Portál na podporu rozvoje obcí ČR

www.rozvojobci.cz [current version]

Webový portál zaměřující se na komplexní problematiku municipálního rozvoje. Poskytuje teoretickou a praktickou informační základnu pro řízení rozvoje obcí.

Publisher: Národní akademie regionálního managementu

Licence: CC BY-NC 4.0

Společnost mladých agrárníků České republiky

www.smacr.cz [current version]

Stránky dobrovolného nepolitického sdružení, které vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání mladých lidí. Informace o sdružení a aktuálním dění, součástí časopis Venkov.

Publisher: Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost pro obnovu vesnice a malého města : SOVAMM

sovamm.wordpress.com [current version]

Stránky zájmového sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství. Informace o realizovaných projektech, události a aktuality z oblasti obnovy venkova a památkové péče.

Publisher: Společnost pro obnovu vesnice a malého města

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Spolek pro obnovu venkova : SPOV

www.spovcr.cz [current version]

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova

Publisher: Spolek pro obnovu venkova

Venkovské noviny : hlas venkova–občastník pro venkov

www.venkovskenoviny.cz [current version]

Elektronický časopis zaměřený na rozvoj venkova a informování o aktuálním dění, projektech a pořádaných akcích.

Publisher: Centrum pro komunitní práci

1