Display: visual, text

Arnika

arnika.org [current version]

Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Publisher: Arnika

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [current version]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Blog - Mojmír Vlašín (blog.iDNES.cz)

vlasin.blog.idnes.cz/ [current version]

Blog biologa a ekologa. V příspěvcích se věnuje ochraně přírody.

Publisher: Vlašín, Mojmír

Licence: CC BY 4.0

Česká pozice

www.ceskapozice.cz [current version]

Zpravodajský portál s informacemi z domova a zahraničí.

Publisher: Léko Media Group

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [current version]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Publisher: Krajhanzl, Jan

Čmelák : společnost přátel přírody

www.cmelak.cz [current version]

Informace o ekologické organizaci zabývající se praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovou a trvale udržitelným životem. Obsahuje organizační strukturu, tiskové zprávy, časopis Lomikámen, fotogalerii

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

ecoista

www.ecoista.cz [current version]

Stránky věnující se tématům udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace i budoucnosti energetiky, průmyslu a dopravy v ČR.

Publisher: Solutions and Services

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Ekoblog.cz

ekoblog.cz [current version]

Zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Zahrnuje ukázky využití v architektuře, energetice, dopravě

Publisher: Lupíšek, Antonín

Ekologické listy : olomoucký měsíčník

www.ekologickelisty.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na současné ekologické problémy a environmentální osvětu. Zpravodajství, články a návody, jak šetřit životní prostředí. Plné texty od roku 2007.

Publisher: Hnutí Duha Olomouc

Ekologický institut Veronica

www.veronica.cz [current version]

Stránky věnující se ekologii, ochraně přírody a krajiny, obnovitelným zdrojům energie, ekologickému zemědělství a architektuře, odpadům, domácnostem, poradenství. Součástí jsou informace o pořádaných ekologických akcích

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica

Ekoškolky

eko-skolky.cz [current version]

Mezinárodní program Ekoškola za pomoci 7 kroků a 4 témat ukazuje mateřským školkám, jak změnit školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

EnergoŽrouti.cz

energozrouti.cz [current version]

Zpravodajský portál ze světa ekologie, klimatu, elektromobilů, odpadů, dopravy, vodíkové a jaderné energetiky a obnovitelných zdrojích energie.

Publisher: EnergoŽrouti.cz

1 2 3