Display: visual, text

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [current version]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Biologie

mujweb.cz/Veda/biologie/index.htm [current version]

Přináší obecné informace z oblasti biologie, určeno všem zájemcům o přírodu a biologii

Publisher: Kuklíková, Radka

Česká zoologická společnost

www.zoospol.cz [current version]

Stránky společnosti sdružující odborníky zabývající se problematikou všech oborů zoologie. Obsahují informace o společnosti, přehled vydaných publikací a aktuality a události z oblasti zoologie.

Publisher: Česká zoologická společnost

Elateridae : click beetles of the Palearctic region

elateridae.com [current version]

Webové stránky zaměřené na dokumentaci brouků z čeledi kovaříkovitých

Publisher: Dušánek, V., Mertlík, Josef

Evolutionary vertebrate zoology

www.evolutionaryvertebratezoology.blogspot.com [current version]

Odborné články o evoluční biologii živočichů.

Publisher: Dolinay, Matej

Folia Zoologica in PDF

www.ivb.cz/folia/pdf_obsah.htm [current version]

Odborný časopis v angličtině zabývající se zoologií obratlovců obsahující původní vědecké práce. Plný text dostupný od roku 2002. Dostupný též v tištěné podobě.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

Jihomoravské muzeum ve Znojmě : přírodovědné sbírky JJM

www.znojmuz.cz/digitalizace/index.php [current version]

Zdroj obsahuje fotografie a kresby zástupců z oblasti fauny, flóry a geologie vyskytujících se ve Znojemském kraji

Publisher: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Osel : objective source e-learning

osel.cz [current version]

Elektronický časopis OSEL se zabývá popularizací vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd

Publisher: Pazdera, Josef

Tetrix : moravský přírodovědný časopis

www.volny.cz/tetrix.tetrix/ [current version]

Přírodovědný časopis, který se zaměřuje na botaniku a zoologii, zejména entomologii. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Publisher: Chládek, František

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

www.ivb.cz [current version]

Stránky ústavu Akademie věd ČR zabývajícího se biologií obratlovců obsahují informace o ústavu, výzkumných projektech, přednáškách a konferencích. Součástí stránek je také časopis Folia Zoologica.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

1