Display: visual, text

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [current version]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Folia Parasitologica

folia.paru.cas.cz [current version]

Mezinárodní odborný časopis, který se věnuje parazitologie a jejím oblastem jako je morfologie, molekulární biologie, biochemie, vztahy mezi hostitelem a parazitem a další. Plné texty od roku 1982.

Publisher: Akademie věd ČR. Parazitologický ústav

Jaroslav Flegr - Blog iDNES.cz

jaroslavflegr.blog.idnes.cz [current version]

Blog biologa věnující se evoluční biologii, parazitologii a evoluční psychologii a dalším.

Publisher: Flegr, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Parazitologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

www.paru.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, kde se provádí základní výzkum parazitů člověka a zvířat na úrovni molekul, buněk i celých organismů. Posláním Ústavu je získávat, prohlubovat a šířit znalost biologie a ekologie parazitických prvoků a eukaryotických mikroorganismů, helmintů a členovců.

Publisher: Akademie věd ČR. Parazitologický ústav

1