Display: visual, text

Adam Benda .net : fyzik, analytik, badatel

www.adambenda.net [current version]

Osobní stránky Adama Bendy. Komentáře a články fyzika, analytik, laického badatele napříč vědeckými oblastmi.

Publisher: Benda, Adam

Licence: CC BY-ND 4.0

Advanced Architectures in Photonics ... (AAP)

aap-conference.com [current version]

Stránky konference zaměřené na výzkum alikované optiky a zejména pak fotoniky. Součástí organizační informace. Obsahuje Proceedings of the Advanced Architectures in Photonics s plnými texty.

Publisher: Involved

Česká fyzikální společnost

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/ [current version]

Stránky odborné sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Informace o její organizaci, činnosti, pořádaných akcích a udílení ceny Milana Odehnala.

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká fyzikální společnost

Commentatione Mathematicae Universitas Carolinae

cmuc.karlin.mff.cuni.cz [current version]

Odborný časopis publikující výzkumné články tematicky zaměřené na aplikovanou matematiku.

Publisher: Univerzita Karlova

conVerter - převody jednotek

www.converter.cz [current version]

Stránky obsahují aplikaci Coverter, která usnadňuje převod fyzikálních jednotek, dále informace o slavných fyzicích a Nobelových cenách.

Publisher: Bureš, Jiří

Dielektrika : fyzika normálních dielektrik

dielektrika.kvalitne.cz [current version]

Přehledový dokument s výkladem vlastností dielektrik a s popisem některých demonstrujících experimentů. Podpůrný materiál pro výuku na základních a středních školách.

Publisher: Tomáš, Martin

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Edutorium : Techmania

techmania.cz/edutorium/ [current version]

Články o fyzice a o významných vědcích a vynálezcích. Materiály související s exponáty z muzea Techmania zaměřeného na ukázky fyzikálních jevů

Publisher: Regionální technické muzeum

Elektronické učebnice matematiky a fyziky

www.realisticky.cz [current version]

Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Publisher: Krynický, Martin

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Encyklopedie fyziky

fyzika.jreichl.com [current version]

Encyklopedie fyziky je souborem hesel doplněných multimediálním obsahem pro vysvětlení jednotlivých fyzikálních jevů

Publisher: Reichl, Jaroslav

Fyzikální korespondenční seminář : FYKOS

fykos.troja.mff.cuni.cz [current version]

Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Informace o semináři, úlohách, experimentech a aktuálním dění. Součástí archiv letáků a ročenek.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální olympiáda

fo.cuni.cz [current version]

Informace o celorepublikové fyzikální olympiádě určené pro žáky středních a základních škol. Organizace soutěže, aktuality, studijní texty

Publisher: Ústřední komise Fyzikální olympiády

Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

www.mff.cuni.cz/cs/fyzikalni-sekce [current version]

Stránky Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty UK. Základní info o odborných pracovištích tematicky zaměřené na problematiku fyziky.

Publisher: Univerzita Karlova

1 2 3