Display: visual, text

Česká společnost pro mechaniku

csm.cz [current version]

Stránky informují o České společnosti pro mechaniku, její organizaci a činnosti. Součástí Bulletin ČSM od roku 1966 a informace o ceně prof. Babušky pro mladé vědecké pracovníky

Publisher: Česká společnost pro mechaniku

Edutorium : Techmania

techmania.cz/edutorium/ [current version]

Články o fyzice a o významných vědcích a vynálezcích. Materiály související s exponáty z muzea Techmania zaměřeného na ukázky fyzikálních jevů

Publisher: Regionální technické muzeum

Encyklopedie fyziky

fyzika.jreichl.com [current version]

Encyklopedie fyziky je souborem hesel doplněných multimediálním obsahem pro vysvětlení jednotlivých fyzikálních jevů

Publisher: Reichl, Jaroslav

Engineering Mechanics

www.im.fme.vutbr.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na mechaniku a její podobory. Dostupné též v tištěné podobě. Plné texty dostupné od roku 2007.

Publisher: Ing. Pavel Heriban

Fyzikální webové stránky : webFyzika

webfyzika.fsv.cvut.cz [current version]

Základní kurzy fyziky s použitím řešených příkladů i multimediálních materiálů.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

1