Display: visual, text

Česká společnost pro mechaniku

csm.cz [current version]

Stránky informují o České společnosti pro mechaniku, její organizaci a činnosti. Součástí Bulletin ČSM od roku 1966 a informace o ceně prof. Babušky pro mladé vědecké pracovníky

Publisher: Česká společnost pro mechaniku

Engineering Mechanics

www.im.fme.vutbr.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na mechaniku a její podobory. Dostupné též v tištěné podobě. Plné texty dostupné od roku 2007.

Publisher: Ing. Pavel Heriban

Journal of applied science in the thermodynamics and fluid mechanics

astfm.tul.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na oblast termodynamiky a mechaniky tekutin. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Technická univerzita v Liberci

1