Display: visual, text

Bulletin of applied mechanics

bulletin-am.cz [current version]

Časopis zaměřený na aplikovanou mechaniku, mechaniku materiálů a biomechaniku.

Publisher: ČVUT. Fakulta strojní

Licence: CC BY 3.0

Journal of applied science in the thermodynamics and fluid mechanics

astfm.tul.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na oblast termodynamiky a mechaniky tekutin. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

www.itam.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze. Informace o ústavu, jeho historii, činnosti, konferencích a veřejných zakázkách.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

1