Display: visual, text

Česká společnost pro mechaniku

csm.cz [current version]

Stránky informují o České společnosti pro mechaniku, její organizaci a činnosti. Součástí Bulletin ČSM od roku 1966 a informace o ceně prof. Babušky pro mladé vědecké pracovníky

Publisher: Česká společnost pro mechaniku

1