Display: visual, text

conVerter - převody jednotek

www.converter.cz [current version]

Stránky obsahují aplikaci Coverter, která usnadňuje převod fyzikálních jednotek, dále informace o slavných fyzicích a Nobelových cenách.

Publisher: Bureš, Jiří

1