Display: visual, text

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

www.ivb.cz [current version]

Stránky ústavu Akademie věd ČR zabývajícího se biologií obratlovců obsahují informace o ústavu, výzkumných projektech, přednáškách a konferencích. Součástí stránek je také časopis Folia Zoologica.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

1