If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Acta Carpathica Occidentalis

www.muzeumvalassko.cz/acta-carpathica-occidentalis [current version]

Odborný recenzovaný časopis přináší původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

www.zoospol.cz/publikace/acta-societatis-zoologicae-bohemicae/ [current version]

Mezinárodní časopis obsahující původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze.

Publisher: Česká zoologická společnost

Acta Universitatis Carolinae Iuridica

karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/aktualni-cislo [current version]

Webové stránky hlavního časopisu Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření. Časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy.

Publisher: Univerzita Karlova

ArteActa

arteacta.cz [current version]

ArteActa je odborný recenzovaný časopis, který vychází od roku 2018 a zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum.

Publisher: Akademie múzických umění v Praze

Licence: CC BY-NC 4.0

AUC Interpretationes

karolinum.cz/casopis/auc-interpretationes/aktualni-cislo [current version]

AUC Interpretationes je filosofický časopis zaměřený na evropskou filosofii 20. století, zejména na francouzskou a německou filosofii a fenomenologii.

Publisher: Univerzita Karlova

AUC Philologica

karolinum.cz/casopis/auc-philologica/aktualni-cislo [current version]

Akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí. Plné texty dostupné od roku 2011.

Publisher: Univerzita Karlova

AUC Theologica

karolinum.cz/casopis/auc-theologica/aktualni-cislo [current version]

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie.

Publisher: Univerzita Karlova

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Časopis Aula

www.csvs.cz/aula/ [current version]

Recenzovaný odborný časopis přinášející původní výzkumné práce z oblasti vysokého školství a vědy a také aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

Publisher: Centrum pro studium vysokého školství

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Publisher: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz/index.php/ [current version]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Central European Journal for Contemporary Religion

karolinum.cz/casopis/central-european-journal-for-contemporary-religion/aktualni-cislo [current version]

Odborný časopis v elektronické podobě zaměřený zejména na oblast srovnávacího náboženství a příbuzných témat. Plné texty jsou dostupné od roku 2017.

Publisher: Univerzita Karlova

1 2 3 4