Display: visual, text

Acta Carpathica Occidentalis

www.muzeumvalassko.cz/acta-carpathica-occidentalis [current version]

Odborný recenzovaný časopis přináší původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

www.zoospol.cz/publikace/acta-societatis-zoologicae-bohemicae/ [current version]

Mezinárodní časopis obsahující původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze.

Publisher: Česká zoologická společnost

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Časopis Aula

www.csvs.cz/aula/ [current version]

Recenzovaný odborný časopis přinášející původní výzkumné práce z oblasti vysokého školství a vědy a také aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

Publisher: Centrum pro studium vysokého školství

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Publisher: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz/index.php/ [current version]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Český lid

ceskylid.avcr.cz [current version]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Civil Engineering Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/index [current version]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině přináší články z různých oblastí stavebního inženýrství a představuje nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji. Časopis dále informuje o významných akcích na vysokých školách, odborných zkušenostech, strojírenských výstavách a veletrzích.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Ekonomická revue : Central european review of economic issues

www.ekf.vsb.cz/cerei/ [current version]

Webové stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku, aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v NK ČR

ezb.nkp.cz [current version]

Webové rozhraní k přístupu do databáze elektronických časopisů Univerzitní knihovny v Regensburgu. Informace o zařazených zdrojích a jejich dostupnosti, způsoby vyhledávání.

Publisher: Národní knihovna ČR

Ergot

ergotsite.wordpress.com [current version]

Webové stránky recenzovaného odborného filosofického a společenskovědního časopisu. Každé číslo je zaměřené na určité téma.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Folia Historica Bohemica

www.hiu.cas.cz/periodika/folia-historica-bohemica [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis specializující se na české a obecné dějiny raného novověku. Časopis uveřejňuje odborné studie, diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury.

Publisher: Akademie věd ČR. Historický ústav

1 2 3