Display: visual, text

Acta Carpathica Occidentalis

www.muzeumvalassko.cz/acta-carpathica-occidentalis [current version]

Odborný recenzovaný časopis přináší původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

www.natur.cuni.cz/fakulta [current version]

Web přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy publikuje informace o fakultě pro veřejnost, studenty, uchazeče o studium i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

Stránky věnované výzkumu egyptské Západní pouště

westerndesert.geolab.cz/ [current version]

Informace o průzkumu Západní pouště v Egyptě probíhajících v letech 2003-2008 pod záštitou Českého egyptologického ústavu.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

1