Display: visual, text

Archaia

www.archaia.cz [current version]

Sdružení zajišťuje záchranné archeologické výzkumy, aktivity v oblasti archeologické památkové péče a vědecké projekty. Zahrnuty jsou informace o lokalitách, kterých se dotkl archeologický výzkum

Publisher: Archaia

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost

archaiabrno.org [current version]

Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Publisher: Merta, David - Archaia Brno

Archeologické centrum Olomouc

www.ac-olomouc.cz [current version]

Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

Archeologické oddělení NPÚ Praha

archeopraha.cz [current version]

Informace o archeologickém odboru územně odborném pracovišti NPÚ v Praze. Seznam archeologických výzkumů na území Prahy, publikační činnost, projekty a granty, seznam stavebně historických průzkumů, aktuality

Publisher: Havrda, Jan

Archeologické rozhledy

www.arup.cas.cz/?cat=69 [current version]

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Archeologické výzkumy ve Znojmě - Hradišti

www.znojmo-hradiste.wz.cz [current version]

Informace o výzkumu, historii Hradiště, archeologické praxi a památkách v okolí. Součástí odborné články a fotogalerie.

Publisher: Bílek, Libor; Kováčik, Josef

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [current version]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

www.arup.cas.cz [current version]

Stránky informují o činnosti Archeologického ústavu města Prahy jako například o jeho struktuře, aktivitách, publikacích, výzkumu, zaměstnancích a knihovně

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Archeologie a památky on-line

www.geo-cz.com/online/ [current version]

Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Publisher: Šindelář, Jiří

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví

www.archeologied47.cz [current version]

Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

Arcis : open archaeological database

arcis.ff.cuni.cz [current version]

Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

Český egyptologický tezaurus

egypt.ff.cuni.cz/EgTez/ [current version]

Internetový slovník nejdůležitějších egyptologických termínů, základních informací o archeologických lokalitách Egypta, egyptských panovnících, královnách, božstvech a dalších fenoménech spojených s touto velkou civilizací na Nilu.

Publisher: Univerzita Karlova

1 2