Display: visual, text

Biologie. Chemie. Zeměpis.

bichez.pedf.cuni.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopis zaměřeného na problematiku didaktiky přírodních věd. Obsahuje teoretické studie, historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání, metodické studie věnované stávajícím i novým metodám aj.

Publisher: Univerzita Karlova

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [current version]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Publisher: Masarykova univerzita

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

www.hvezdarnacb.cz [current version]

Informace o historickém i současném dění v rámci hvězdárny. Aktuality o dění na hvězdné obloze, výukové programy pro veřejnost i školy, provozní informace, výroční zprávy. Součástí je Observatoř Kleť.

Publisher: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Natura plus

natura.baf.cz [current version]

Natura plus je časopis se širokým zaměřením, zejména v oborech astronomie, matematiky, fyziky, biologie, filozofie a kosmologie

Publisher: Svršek, Jiří

Osel : objective source e-learning

osel.cz [current version]

Elektronický časopis OSEL se zabývá popularizací vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd

Publisher: Pazdera, Josef

Přírodní vědy a technika

www.astronom.cz/procyon/ [current version]

Portál zaměřený na popularizaci přírodních věd a techniky

Publisher: Hroch, Miloš

Scientia in educatione : sciED

www.scied.cz [current version]

Vědecký recenzovaný časopis pro didaktiky přírodovědeckých oborů a matematiky. Přístupné plné texty, obsah s abstrakty v českém i anglickém jazyce.

Publisher: Univerzita Karlova

Social and Natural Sciences Journal

ojs.journals.cz/index.php/SNSJ/ [current version]

Mezioborový recenzovaný časopis zaměřený především na oblast společenských a přírodních věd v anglickém jazyce.

Publisher: Central Bohemia University

S-Tisk

s-tisk.cz [current version]

Studentský časopis Slovanského Gymnázia Olomouc. Články se zaobírají humanitními i přírodními vědami, uměním a také rozhovory s pedagogy Gymnázia.

Publisher: Čecháček, Šimon

Licence: CC BY-SA 4.0

TC encyklopedie

www.techcorp.cz [current version]

Soubor zdrojů z oblasti vědy a techniky. Obsahuje encyklopedii pojmů, životopisy významných vědeckých osobností a časovou osu významných událostí a objevů. Rozsáhlejší témata jsou zpracována oborově

Publisher: Techcorp

1