Display: visual, text

Annual of Language & Politics and Politics of Identity : ALPPI

alppi.eu [current version]

Recenzovaný časopis v angličtině zabývající se jazykovou politikou a politickou identitou, obsahuje původní vědecké práce.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

AUC Philologica

karolinum.cz/casopis/auc-philologica/aktualni-cislo [current version]

Akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí. Plné texty dostupné od roku 2011.

Publisher: Univerzita Karlova

Časopis pro moderní filologii

cmf.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis, zabývá se výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

casajc.ff.cuni.cz [current version]

Stránky asociace podporující výuku a výzkum cizích jazyků na vysokých školách, organizační struktura, aktuality. Součástí odborný recenzovaný časopis CASALC Review.

Publisher: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

Čeština po síti

osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/ [current version]

Stránky zaměřené na český jazyk. Vysvětlení základních pojmů a souvislostí, struktury jazyka, základy literatury.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Didaktické studie

pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/charakteristika-casopisu/ [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu tematicky zaměřeného na lingvodidaktickou a bohemistickou problematiku. Publikovány jsou pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které prošly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl.

Publisher: Univerzita Karlova

Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes

www.eer.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis se zaměřením na románské jazyky. Přináší články z oblasti lingvistiky i literatury. Plné texty od prvního čísla.

Publisher: Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta

eLex Conferences : electronic lexicography in the 21st century

elex.link [current version]

Sborníky z konference eLex, příspěvky se týkají interdisciplinárního oboru lexikografie. Součástí jsou články zaměřené na vydávání slovníků, počítačovou lexikografii, teoretickou a aplikovanou lingvistiku.

Publisher: Lexical Computing CZ

Licence: CC BY-SA 4.0

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [current version]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Publisher: Krajská knihovna Františka Bartoše

Jazyk - literatura - komunikace

jlk.upol.cz [current version]

Elektronický recenzovaný časopis z jazykové, literární a obecně kulturní oblasti. Obsahuje články a studie.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury

Jazykovědné sdružení České republiky

www.jazykovednesdruzeni.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zaměřuje na přednáškovou činnost, zvyšování vzájemné informovanosti členů, rozvíjení kontaktů se zahraničím, podporu řady významných děl, pořádání konferencí a diskusí. Podílí se na výchově mladých jazykovědců a spolupodílí se na tvorbě učebnic českého jazyka. Součástí časopis Jazykovědné aktuality.

Publisher: Jazykovědné sdružení ČR

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

kjbs.ff.cuni.cz [current version]

Stránky katedry, která se zaměřuje na vzdělání v oborech bulharistiky, chorvatštiny, srbistiky, slovenistiky, romanistiky, součástí praktické informace o katedře, vyučujících, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

1 2 3