Display: visual, text

Asociace středoškolských češtinářů

ascestinaru.cz [current version]

Stránky asociace sdružující středoškolské učitele češtiny. Informace o asociaci, odborné i další články, poradna. Součástí jsou obsahy a abstrakta časopisu Český jazyk a literatura

Publisher: Asociace středoškolských češtinářů

Licence: CC BY 4.0

Českápřirovnání.cz : největší databáze přirovnání na českém internetu

www.ceskaprirovnani.cz [current version]

Stránky obsahují databázi českých přirovnání. Přidat přirovnání může každý návštěvník stránek.

Publisher: Batko, Pavel

Licence: CC BY 3.0

Český jazyk : internetový portál přátel i nepřátel českého jazyka

cestina.upol.cz [current version]

Webový jazykovědný portál zaměřený na současné proměny českého jazyka. Odborné i popularizační příspěvky

Publisher: Kopecký, Kamil

Cizinci v České republice : stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

www.cizinci.cz [current version]

Dokumenty a informace o koordinaci integrace cizinců ze zemí mimo Evropskou unii v České republice

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dům zahraniční spoluptáce

www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=421& [current version]

Elektronický časopis vydávaný učiteli českého jazyka a literatury v zahraničí. Studie, recenze a články ze zahraničního dění na katedrách českého jazyka a z českých komunit.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Internetová jazyková příručka

prirucka.ujc.cas.cz [current version]

Internetová příručka nabízí ucelený přehled základních jazykových jevů českého jazyka

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: FAQ

www.ujc.cas.cz/poradna/ [current version]

Přehled najčastěji kladených dotazů v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

Literární doupě : největší on-line knihovna v ČR

ld.johanesville.net [current version]

Webový portál o literatuře, který kromě řady sumarizujících článků obsahuje i medailonky jednotlivých spisovatelů a plné texty vybraných děl

Publisher: Johánek, Viktor

Naše řeč

nase-rec.ujc.cas.cz [current version]

Odborné příspěvky z oblasti lingvistiky zaměřené na český jazyk

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

Nomen Omen | Vyhledávač přesmyček

anagrammer.org [current version]

Vyhledávač přesmyček neboli anagramů je program, který najde přesmyčky z vámi zadaného vstupního výrazu.

Publisher: Čížek, Michal

Licence: CC BY-NC 4.0

Nová čeština doma & ve světě

ncds.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný časopis Nová čeština doma a ve světě navazuje na dlouhou tradici časopisu Čeština doma a ve světě. Časopis otiskuje články a recenze věnované nejrůznějším jazykovědným disciplínám spjatým s češtinou. Představuje širokou publikační platformu nejen pro renomované odborníky, ale i pro studenty či doktorandy. Časopis vychází pouze v elektronické podobě s periodicitou dvakrát ročně.

Publisher: Univerzita Karlova

1 2