Display: visual, text

Carolina : zpravodajský servis studentů žurnalistiky FSV UK

carolina.fsv.cuni.cz [current version]

Studentský zpravodajský týdeník, který vychází od roku 1991 jako nejstarší české elektronické periodikum. Carolina vychází nepřetržitě a je jedním z výstupů předmětu Žurnalistická tvorba. Výuka se orientuje na rozvíjení tvůrčí činnosti studentů, kteří si osvojují zpravodajské postupy, učí se informace získávat, ověřovat, zpracovávat a zasazovat do širšího kontextu, než je obvyklé v praxi českých médií.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

České centrum pro investigativní žurnalistiku

www.investigace.cz [current version]

Stránky centra zaměřeného na oblast investigativní žurnalistky, na školení a vzdělávací programy pro novináře, na nové trendy a inovace.

Publisher: České centrum pro investigativní žurnalistiku

Houpací osel : káva a publicistika

www.houpaciosel.cz [current version]

Web studentů žurnalistiky s články o politickém, kulturním a společenském dění.

Publisher: Nugis Finem

Licence: CC BY 4.0

Katedra mediálních studií a žurnalistiky

katedra.munimedia.cz [current version]

Katedra nabízí studia z oblasti teorie lidského dorozumívání, teorie a dějin kultury, sociologie kultury, masové komunikace, digitální techniky, teorie a dějin žurnalistiky, či žurnalistické etiky. Informace o zázemí katedry, zaměstnancích, studiu, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci

katedra.upmedia.cz [current version]

Informace pro uchazeče o studium, o katedře, studijních programech, personálu, aktuality.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra žurnalistiky

Louč : me-zine o médiích, žurnalistice a dalších věcech života

www.louc.cz [current version]

Autor komentuje svět české žurnalistiky a médií. Stránky přináší informace, glosy, polemiky k událostem, články týkající se českých televizí, obecně politické úvahy, pohledy do historie, přednášky, referáty a další.

Publisher: Šmíd, Milan

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Martin Ulbrich : publicista, příležitostný copywriter a korektor češtiny

martin-ulbrich.cz [current version]

Osobní stránky publicisty a copywritera. Články o žurnalistice, jazyce a literatuře, redakčních systémech a SEO optimalizaci.

Publisher: Ulbrich, Martin

Mediální studia

medialnistudia.fsv.cuni.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis obsahující teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, překlady významných cizojazyčných statí, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Dostupné též v tištěné verzi.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Novinářská cena ...

www.novinarskacena.cz [current version]

Soutěž hodnotící publikované příspěvky v daném kalendářním roce. Informace o soutěži a jejích ročnících, součástí tiskové zprávy a fotogalerie.

Publisher: Nadace Open Society Fund Praha

Projekt inovace výuky na FSS MU : Katedra mediálních studií a žurnalistiky

projekt.munimedia.cz [current version]

Projekt se zaměřuje na inovaci studijních programů bakalářského stupně, které jsou vyučovány na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Informace o projektu, projektovém týmu, zázemí, workshopech a aktualitách.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Syndikát novinářů České republiky

syndikat-novinaru.cz [current version]

Doporučení, právní předpisy, etický kodex pro novináře a informace o Syndikátu novinářů České republiky. Součástí je i elektronický časopis Mediální studia

Publisher: Syndikát novinářů ČR

1